מיקום הקורסים

שימו לב למיקום הקורסים – רוב הקורסים מתקיימים בתיכון למדעים רחובות – משה פורר 12 רחובות

מרכז פסג"ה נמצא ברחוב כהנמן 11 רחובות

קורסי המתי"א מתקיימים במתי"א