פתיחת קורס

פתיחת הקורס במנהלת ההשתלמויות – טלדור , פתיחת הקורס במערכת ההשתלמויות של הפסג"ה (תיק תק) ע"י הפסג"ה, פתיחת סביבת מודל 

תכנית הקורס, שאושרה מחייבת (לו"ז, מרצים, תכנים) 
חייבת להיות הלימה בין התאריך שהוזן במערכת בבקשת ההשתלמות, דף הנוכחות ,וטופס דיווח המרצה בפועל.

את קוד הבקשה – מספר היומן יש לרשום לעצמכם, הוא הקוד המזהה בכל פנייה ודו"ח מרצה.

על כל המורים המשתלמים להירשם לקורס באתר מרכז פסג"ה רחובות.
מורים שלא מופיעים בדף הנוכחות, משמע הרשמתם לא נקלטה באתר.
חשוב שיסדירו את הרשמתם, כדי שיופיעו ביומן הקורס ויקבלו גמול.