צפייה בגמולי השתלמות

הנחיות לצפייה בגמולי השתלמות באתר אוח – משרד החינוך
באתר משרד החינוך – אוח  פורטל עובדי הוראה
ניתן לצפות בתלושי השכר, בתנאי העסקה ובתהליך הפיתוח המקצועי שלך 
רשימת כל הקורסים שנלמדו במהלך שנות העבודה, כולל היקף שעות וציון.
מופיעים ב"מרחב פיתוח מקצועי"  תחת הכותרת השתלמויות יש לבצע הזדהות באמצעות
קוד וסיסמה, הקבוע לאו"ח ול moodle או באמצעות מספר ת.ז וקבלת קוד.
 במידה ואין לך עדיין שם וסיסמה יש להתקשר ל 03-9298888 
כדי לוודא קבלת גמול, יש לבדוק באתר הפסג"ה מהו סמל ההשתלמות,
הרשום לצד כל קורס שהסתיים.