כללי השתתפות בקורסים

תקנון משתלמים במרכז פסג"ה רחובות 

 1. חובה להירשם לקורס באתר מרכז פסג"ה. הדיווח  למשרד החינוך – לקבלת גמול מתבצע על סמך הרשימה באתר.

 2. בעת הרישום אנא עדכנו את הפרטים האישיים ב"כרטיס האישי": דוא"ל, טלפון, בית ספר – אנו שולחים אליכם הודעות וחשוב שיגיעו אל היעד המעודכן.

 3. רישום לסביבות המודל – השנה ההרשמה היא עצמית – נכנסים לסביבת המודל מהקישור המופיע בסילבוס הקורס, מגישים בקשת הצטרפות והמרצה מאשר אתכם. הרשמה לסביבת המודל אינה במקום רישום לקורס במערכת (הכוללת תשלום וקבלת אישור רישום בדוא"ל)
 4. קישור לסביבת המודל  נמצא בסילבוס הקורס 
 5. הנוכחות מדווחת במפגשים סינכרונים על ההשתתפות במפגש ובמפגשים א-סינכרונים על הגשת המטלה. (נוכחות במפגש אסינכרוני יחשב על פי הגשת המטלה במועד הנדרש)
  חובת השתתפות בקורס הינה 80%.
 6. משתלמים זכאים לגמול השתלמות במידה והשתתפו ב – 80% מכלל הקורס, ביצעו את כל המטלות הנדרשות ובכלל זה מטלת הסיום.

 7. חודש מתום הקורס יש לבדוק בכרטיס האישי באתר מרכז פסג"ה ,שאכן מופיעים ציון ונוכחות.
  במידה ויש בעיה פנו אלינו מיידית. לא תטופל בעיה שנה לאחר מכן.

 8. גמול ההשתלמות מופיע בפורטל עובדי הוראה – פיתוח מקצועי .
  אנו מדווחים בסיום הקורס למשרד החינוך. לאחר שהוא מאושר מופיע גמול ההשתלמות בפורטל עובדי הוראה.
  הוא רשום בפורטל על פי סמל הקורס, סמל זה מעודכן באתר שלנו בפרטי הקורס.

 9. נסיעות מגישים בסיום הקורס לגזברות – באמצעות המוסד בו אתם עובדים – לטופס נסיעות

צוות מרכז פסג"ה רחובות מאחל לכל עובדות ועובדי ההוראה, שנה מאתגרת ומוצלחת