כללי השתתפות בקורסים

מצורפות הנחיות להשתתפות בקורסים ונהלי צבירת גמולים ב"אופק חדש"  ו"עוז לתמורה":
 
 הנחיות, נהלים, כללי השתתפות בקורסים במרכז פסג"ה רחובות, חשובים לצורך למידה איכותית  ולקבלת גמול ההשתלמות לסיום
 

א.      נוכחות סדירה בקורס
על כל לומד/ת חלה חובת נוכחות ב 80 אחוז מן המפגשים:
ימי מחלה, מילואים, חופשת לידה, שמירת הריון, ימי בחירה שונים, היעדרות מסיבות אישיות ו/או פעילות בית ספרית ועוד, יוכרו כשעות היעדרות עד 20% מהיקף ההשתלמות
הנכם מתבקשים להגיע לכל המפגשים אשר מצויינים בלוח המפגשים, (להשתדל לא להחסיר אף מפגש).
השתתפות חלקית במפגש למידה תיחשב להיעדרות על חשבון 20% המותר.
שימו לב! היעדרות בשל אסיפת הורים, אסיפת מורים, אירוע בית-ספרי תיכלל ב-20% ההיעדרות המותרת.
 
ב.      נוכחות סדירה בכל המפגש
בכל מפגש יועבר דף הנוכחות לחתימה ע"י המשתלמים. האחריות לחתימתכם בדף הנוכחות היא שלכם: 
דאגו, בבקשה לחתום עליו .
דף הנוכחות מועבר לרישום מרוכז ולמעקב ביומן ההשתלמות.
רק חתימה על גבי הדף ביום המפגש מהווה אישור על השתתפותכם בו. סימון של V     לא ייחשב!
בכרטיס האישי שלכם תוכלו לודא את הנוכחות
ג.    עמידה בלוח זמנים
אנא הגיעו לכל מפגש כ-10 דקות לפני תחילתו, כדי לאפשר פתיחה נעימה ובזמן, שיש עמה התחשבות בחברים ובמרצה, וכמו כן, לאפשר עמידה בלו"ז המיועד.
 
ד.    הזכות לצבירת שעות השתלמות ב"אופק החדש"
השתלמות בהיקף 30 שעות או 60 שעות מחייבת:
1. נוכחות במפגשים (לפחות 80 אחוז)
2. השתתפות פעילה במפגשים על פי דרישות ההשתלמות.
3. הגשת עבודת סיכום או מספר מטלות מצטברות במהלך ההשתלמות .
4. קבלת ציון
       
שימו לב:
1. משתלם שלא יגיש עבודת סיכום תישלל ממנו הזכות לצבירה לגמול או לצבירת שעות לימוד 
    במסגרת "אופק חדש". ו"עוז לתמורה" (כאילו לא השתתף בהשתלמות).
2. משתלם לא יוכל לצבור רק את השעות שנכח בפועל.
3. משתלם שלא נכח בכל – 80% משעות ההשתלמות, או משתלם שנעדר יותר מ- 20%  ממפגשי  ההשתלמות  לא יהיה זכאי לגמול, גם אם הגיש עבודה.
 
ה.    השלמת מפגשים חסרים
1. עפ"י הנחיית משרד החינוך לא ניתן להשלים היעדרות ממפגשים בהשתלמות שבחרתם.
2. משתלם לא יוכל ללמוד בשתי השתלמויות המתקיימות באותם הימים ובאותן השעות.  כנ"ל לגבי השתלמויות שחלק מהמפגשים שלהן חופף.
 
ו . שמירה על תקינות וניקיון חדרי ההשתלמויות
אנו רואים בכם שותפים פעילים בשמירה על המקום והציוד שבו. כך נוכל להמשיך להנות מתנאים נוחים המאפשרים למידה משמעותית!
 
זכרו:
·        חל איסור לעשן בכל המבנה של מרכז פסג"ה.
·        במסדרון עומדת לרשותכם שתייה חמה. נא להימנע מאכילה ושתייה בחדרי הלימוד.
·        הציוד הטכנולוגי הנמצא בכיתת הלימוד לשימוש המנחה .
בהצלחה !