מחשבים בחינוך

המורה הטוב לספרות והטכנולוגיה; אם אי אפשר להילחם בה - הצטרף אליה - עמוד 6