המורה המקוון

 
בתקופה בה המורה אינו מקור המידע של התלמיד, יש לשנות וליצור סביבת הוראה – למידה מקוונת.
 
המורה המקוון – תוכנית התקשוב הלאומית 

גף יישומי מחשב בחינוך יישום תפיסה להעצמת שילוב תרבות הרשת בהוראה ובלמידה
 

לוחות אינטראקטיביים וכתות חכמות כיצד נבחר לוח אינטראקטיבי? מה היתרונות ? דוגמאות לשיעורים עם לוחות 
 
הכתה החכמה תכנית התקשוב הלאומית
 
עזר למורה המקוון – ד"ר אברום רותם
 
מודלים למורה מקוון ד"ר אברום רותם
 
 תקשוב כהשתלבות – חשיבות המחשב לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים