הנחיות הגעה לפסג"ה

אנא ודאו באתר היכן מתקיים הקורס אליו אתם רשומים! 
ההשתלמויות יתקיימו  בתשפ"א במרכז פסג"ה – קלמן גבריאלוב 20 רחובות
ההשתלמויות של המתי"אות מתקיימות במתי"א
טלפון: 08-9316204/5  פקס: 08-9316206