אישור השתתפות + נסיעות

משתלמים יקרים,

מצורפים טפסים לסיום ההשתלמות

טפסי הנסיעות יש למלא ולהחתים את מנהל/ת בית הספר שלכם.
 הגישו לגזברות משרד החינוך את טופס הנסיעות החתום.

נסיעות

נהלים והנחיות להגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה ללימודים להשתלמות

 סמל ההשתלמות מופיע לצד שם ההשתלמות בכרטיס האישי שלכם באתר