מידע ללומדים במרכז פסג"ה

הנחיות הרשמה לקורסים במרכז פסג"ה
 
הנחיות, נהלים, כללי השתתפות בקורסים במרכז פסג"ה רחובות, חשובים לצורך למידה איכותית 
ולקבלת גמול ההשתלמות לסיום
 

הנחיות לצפייה בגמולי השתלמות באתר אוח – משרד החינוך
הנחיות עבודה בסביבות למידה – moodle