דיווח מרצה

מורי מורים יקרים,

כדי לקבל את שכרכם, עלינו להעביר לזכיין – טלדור את המסמכים הבאים :

1. הסכם התקשרות עם "טלדור"  ובו פרטי חשבון הבנק שלכם

הסכם התקשרות עם טלדור

טופס התקשרות יש להגיש בתחילת השנה למרכז פסג"ה. (ביד או בדוא"ל – חתום וסרוק בצבע )

צילום ת.ז

טופס תאום מס עדכני לשנת המס אפשר לבצע באינטרנט בקישור המצורף
 מספר תיק ניכויים של טלדור: 930866439
בכרטיס המרצה בפועל – נא לרשום את שם הקורס כולל מספר הבקשה (הרשום לצד שם ההשתלמות)
 
אנא הגישו דו"ח למפגשים שקיימתם ב 2017 בנפרד מדו"ח מפגשים ב 2018
 חשוב לחתום בעט צבעוני (לא שחור)!!!
 העברה בסריקה לדוא"ל המצורפים ל:  לאירית או  לידידה 
 
חשוב  להגיש תאום מס מראש !