מרחבי למידה ב moodle

kקורסים במרכז פסג"ה רחובות אתר מלווה  בסביבת ה moodle – בתאום עם המרצה
ב moodle של הקורס נמצאים רק המרצה והלומדים הרשומים לקורס.
בסביבה זו יכולים להציג את החומרים הנלמדים בקורס, מאמרים להעשרה, סרטונים וכדומה 
ליצור סביבות סגורות שיתופיות או פרטניות לשיח בתוך קבוצת הלומדים.
בקבוצות הדיון יכולים המשתלמים לכתוב ולהעלות קבצים. 
ויש אפשרות להעלות מטלות לתיבת הגשה.
באמצעות הסביבות חומרי הלמידה יהיו נגישים ללומדים בכל מקום. וישמרו למשך שנים.
הכניסה לאתרים אלה בשם וסיסמה של ההזדהות האחידה (סיסמת הכניסה לאתר משרד החינוך )
 
פתיחת הסביבה נעשית בתאום עם איילת ברק – מדריכת תקשוב.
רישום הלומדים ושיוכם לסביבת הקורס, ליווי והדרכה למרצה-בהעלאת החומרים, פתיחת מטלות ופורומים 
ולכל שאלה בנושא, אנא פנו לאיילת ברק – מדריכת תקשוב : ayeletbarak11@gmail.com
 
להלן סדר הפעולות לכניסה למערכת:
1. יש להיכנס לענן החינוכי בקישור הבא
 
2.  יתקבל המסך הבא:
 
moodle
3. בדף הכניסה, תחת הכותרת "אתרי הMoodle של משרד החינוך" יש ללחוץ על הקישור "האגף להכשרת עובדי הוראה – מרכזי פסג"ה"
 
הכשרה
4. יתקבל מסך הזדהות מדינת ישראל משרד החינוך המינהל לעובדי הוראה אגף א' להתפתחות מקצועית
 
הזדהות משתמש
 
5. במסך זה יש להקליד את פרטי ההזדהות הבאים:  תעודת זהות  קוד משתמש  סיסמה
 
הערה: שם המשתמש והסיסמה של עובדי הוראה זהים לשם המשתמש והכניסה למערכת תלושי השכר.
מורי מורים ובעלויות אחרות שאינם עובדי הוראה, אמורים היו לקבל פרטי כניסה לדוא"ל האישי.
 
6. במידה ואינכם יודעים / אינכם זוכרים את פרטי ההזדהות, יש ללחוץ על קבלת סיסמה / איפוס סיסמה באמצעות דוא"ל במסך ההזדהות. אם לא הצלחתם להכנס לאחר קבלת הפרטים בדוא"ל, ניתן להתקשר למוקד הסיסמאות בטלפון:
 03-8289999  מספר זה מופיע גם במסך ההזדהות.
הזדהות
 
מודל
 

 
לבחור במחוז מרכז – מרכז פסג"ה רחובות