מורי מורים

לצוות מורי המורים במרכז פסג"ה רחובות שלום רב 
                  מרכז פסג"ה רחובות מקדם אתכם בברכה ורואה בכם חלק מהצוות. 

על מנת לשמור על ביצוע תקין ומקצועי של הקורסים,
אנו מבקשים להקפיד על ביצוע הנהלים המצ"ב.

 

לפני הקורס

פתיחת הקורס דרך מנהלת ההשתלמויות מצ"ב דף הנחיות למילוי בקשת הקורס.

תכנית הקורס, שאושרה מחייבת (לו"ז, מרצים, תכנים) – אין לשנותה ללא קבלת אישור ממרכז פסג"ה.
ההנחיות קובעות, כי חייבת להיות הלימה בין התאריך שהוזן במערכת בבקשת ההשתלמות, דף הנוכחות ,וטופס דיווח המרצה בפועל.

את קוד הקורס, המופיע בעמוד הראשון של הבקשה, יש למסור מיד לאחר פתיחת הבקשה למזכירות מרכז פסג"ה לשם מעקב אחר ביצוע הקורס ותקצובו.

על כל המורים המשתלמים להירשם לקורס באתר מרכז פסג"ה רחובות.
(ניתן לעקוב אחר הרישום בדפי הנוכחות הניתנים בכל מפגש ובאתר מרכז פסג"ה – הרשמה לקורסים – ת.ז וכניסת מרצה).
מורים שלא מופיעים בדף הנוכחות, משמע הרשמתם לא נקלטה באתר.
במידה ולא יסדירו את הרשמתם, לא יופיעו ביומן הקורס ולא יקבלו גמול.

מינימום מורים המשתתפים בקורס – 25. במידה ומספר המשתתפים בקורס קטן מ- 25 יש לקבל אישור מיוחד.

במהלך הקורס

יש להחתים את המורים המשתלמים על טופס נוכחות בכל מפגש. (חתימה! לא סימון )

אין לחתום בדיעבד. מורה שלא יחתום, ידווח כנעדר ממפגש הקורס.

דפי הנוכחות יועברו למזכירות מרכז פסג"ה בסיום כל מפגש

נא להקפיד על ביצוע חובות המשתלמים:

נוכחות סדירה, עמידה בלוח הזמנים שנקבע, מענה על משובים, הגשת עבודות ו/או חובות אחרות שהוגדרו לקורס .

כדי ש"כרטיסי המרצה" יוגשו בהקדם למנהלת ההשתלמויות 
חובה לרשום את קוד הבקשה של הקורס בראש הדף ולמסור אותו למזכירות סמוך למועד המפגש.

הכרטיס חייב להגיע לידינו עם חתימה בצבע כחול

( כרטיסי המרצה מוגשים למינהלת ההשתלמויות טלדור אחת לחודש)

אתר מלווה קורס

אתר מלווה  בסביבת ה moodle יפתח על ידינו לכל קורס, בתאום עם איילת ברק במרכז פסג"ה.

בסביבה זו תוכלו להציג את החומרים הנלמדים בקורס, מאמרים להעשרה, סרטונים וכו' וכן ליצור סביבות סגורות שיתופיות או פרטניות לשיח בתוך קבוצת הלומדים. קבוצות הדיון ישמשו את המשתלמים לכתיבה, שיתוף והעלאת חומרים. לפתיחת סביבה, עזרה בבנייתה, חומרים לסביבה וכל שאלה בנושא אנא פנו לאיילת ברק: ayeletbarak11@gmail.com

 

הכניסה ל moodle מתבצעת בשם וסיסמה של משרד החינוך לאתר או"ח.
אנו נשייך לאתר מלווה קורס את כל המורים הרשומים לקורס באתר.

בתום הקורס

יומן הקורס ינוהל דרך מנהלת השתלמויות – יומן דיגיטלי.

על רכז הקורס להזין את הנתונים הבאים עד 60 יום ממועד סיום הקורס:

נוכחות המשתלמים ביומן הדיגיטלי

ציונים  של כלל המשתלמים שהגישו עבודות

יש לצרף שלוש עבודות נבחרות  לדוגמא ובדיקה נוספת במשרד החינוך. העבודות תוגשנה בדוא"ל. לא תתקבלנה עבודות מודפסות.

חשוב לדעת ! לאחר שליחת היומן לא ניתן לערוך בו שינויים.

הערות:  א. על המרצה למסור את דפי הנוכחות המקוריים למזכירות.

          ב. לא ניתן לכתוב עבודה בזוגות או קבוצות.

 

צוות מרכז פסג"ה יענה בשמחה לכל פנייה.
בברכת שנת התפתחות מקצועית איכותית
 

 

 

 
 
 
 

כניסה למרחבי למידה ב moodle

פתיחת סביבת למידה ב moodle נעשית בתאום עם איילת ברק – מדריכת תקשוב במרכז פסג"ה רחובות ayeletbarak11@gmail.com

אנו פותחים סביבת מודל לכל קורס, בהתאם לבקשת המרצה,
משייכים את הלומדים לסביבה ומנחים את המרצה בניהול סביבת הקורס