דבר מנהלת הפסג"ה

עובדי הוראה יקרים,

עם פתיחת שנה"ל תשע"ח אני מבקשת לברך אתכם בשנת עשייה פורייה, שנה של קידום הישגים ופיתוח מקצועי איכותי.

תפקידנו במערכת החינוך להכין את הדור הבא לקראת השתלבות מיטבית בתחומי חברה, כלכלה אישי ועוד.

פיתוח מקצועי הינו מנוף ללמידה משמעותית שמתמקד בבוגר, תוך שימת דגש על המגמות העתידיות.

אנחנו נדרשים לחשיבה עתידית שמתמקדת ביכולת לזהות עתידים משמעותיים ולבצע בהוות, תהליכים שיעזרו להשיג את
 המגמות העתידיות הרצויות. פיתוח מקצועי הינו תהליך שמחד גיסא הינו מודלינג לפדגוגיה אחרת שמתרחשת בסביבות
לימודיות חדשניות ומשלבת טכנולוגיות עכשוויות ומאידך גיסא מאפשר חשיפת המורים בפני דרכים מגוונות לקידום
התלמידים לקראת חשיבה יצירתיות, יזמות, תכנון, שיווק, עיסוק ביצירת ידע חדש, קריאה והבנת מגמות עתידיות ועוד,
תוך שימת דגש על צורכי כל פרט ופרט.

פיתוח מקצועי איכותי, מותאם לקהילות בתי הספר הינו דיאלוג במינון נכון בין שתי סוגיות מרכזיות:

מה על המורה לדעת כדי לשפר ולקדם את תהליכי ההוראה – ידע תיאורטי

מה על המורה לדעת לעשות כדי לשפר ולקדם את תהליכי ההוראה – ידע מעשי

צוות המרכז פיתח מרחבי גמישות פדגוגית שכוללת תהליכי בחירה, גיוון בדרכי ההוראה, שילוב מתודולוגיות חדשניות,
הערכה חלופית, צפיית עמיתים, קהילות למידה דיסציפלינריות לצד יצירת ידע חדש ויישום מתודולוגיות רפלקטיביות
מקדמות דיאלוג ולמידה משמעותית.

בנוסף צוות הפסג"ה מוביל הדרכה בפיתוח סביבות למידה חדשניות, יעוץ בשילוב פדגוגי של התקשוב בהוראה,

סיכופדגוגיה ושימוש בתהליכי הערכה, בקרה ומשוב.

חדש בפסג"ה

 השנה פתחנו מרכז סימולציה שעוסק בניתוח אירועים ככלי משמעותי שמקדם ומשפר מיומנויות נדרשות בהוראה.

תהליכי הסימולציה מאפשרים דיון בנושאים רלוונטיים, העלאת רעיונות וסיור מוחות, למידה מהתנסויות עמיתים,

הצגת עשייה בית ספרית ו/או אישית, צילום של שיעור וניתוחו, ועוד.

 

הקשר האישי עמכם חשוב לנו מאוד ואנו עומדים לרשותכם בניהול שיח פדגוגי מקצועי,
שיוביל לבניית מסגרות של פיתוח מקצועי מותאם לסגלי המורים.

 

בברכת שנה טובה

 

כרמן צוקרמן אולייר

מנהלת מרכז פסג"ה