אודות

אודות מרכז פסג"ה רחובות – תשע"ז

צוות מרכז פסג"ה רחובות ,האמון על הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה בדרום מחוז מרכז,

שמח לעדכנכם בהיערכותו לשנה"ל תשע"ז.

בשנת הלימודים הקרובה ,יתקיימו במרכז למעלה מ 350 קורסים בכל שכבות הגיל,

המגזרים ובכל תחומי הדעת. למעלה מ-8,000 עובדי הוראה יבואו בשערינו.

לקראת  שנה"ל תשע"ז נבנו מודלים ייחודיים לפיתוח מקצועי, תוך שילוב גמישות פדגוגית מירבית

 

הן בקורסים בתוך מרכז פסג"ה והן בבתי הספר במסגרת השתלמויות הבית ספריות.

 

בתצורות השונות לפיתוח מקצועי, אנו מדגימים את פיתוח כושר החשיבה,

היצירה והלימוד העצמי של עובדי ההוראה, תוך עידוד צמיחה אישית ומעורבות חברתית .

נוסף לכך, אנו מקדמים בבתי הספר תרבות של שילוב טכנולוגיה עדכנית בהוראה

וחושפים את הצוותים החינוכיים לפוטנציאל הפדגוגי הגלום בכך.

אנו מאמינים בלמידת עמיתים בתצורות שונות (צפיית עמיתים בתוך בתי הספר כחלק מהקורס,

בניית יחידות הוראה משותפות, צילום שיעורים וניתוחם ועוד…).

בקורסים השונים אנו משלבים חלופות בהערכה , נותנים מענה דיפרנציאלי

ומשלבים גיוון רב בדרכי ההוראה.

צוות המרכז מאופיין במקצועיות פדגוגית, פתיחות, שקיפות, והוא מוביל, מנחה ומלווה

 

תהליכים ויוזמות חינוכיות בתחומי הדעת השונים ובגילאים השונים.

 

במהלך שנת הלימודים, נביא בפניכם מידע עדכני ונשמח לשתפכם בנעשה במרכז.

 

 

אנו מאחלים לכלל עובדי ההוראה שנת לימודים פורייה ומשמעותית !

 

 

 

צוות מרכז פסג"ה רחובות